Houdt u zich als makelaar, notaris, of financieel expert aan de AVG wet?

Enkele maanden geleden heeft Verhuiswereld een artikel gepubliceerd betreffende de invoering van de nieuwe AVG privacywet voor persoonlijke gegevens. Hierbij werd aangegeven dat er nieuwe reglementen van toepassing zijn en dat hoogstwaarschijnlijk veel ZZPers niet op de hoogte zullen zijn van deze veranderingen. Nu blijkt dat dit klopt. De regels van de nieuwe AVG wet worden in Nederland ‘massaal geschonden’. Er is vooral veel verwarring over wie verwerker is van persoonsgegevens en wie verantwoordelijkheid draagt.

Wat is ook alweer precies de AVG wet? 

Per 25 mei 2018 werd de nieuwe AVG (Algemeen Verordening Gegevensbescherming) van toepassing. Deze nieuwe reglementen zijn van toepassing in de gehele Europese Unie. Het doel van de AVG wet is onder andere het versterken van verjaarde privacyregels die niet meer van deze tijd waren. Veel van deze oude regels waren namelijk al geïntroduceerd voor de opkomst van social media. Daarnaast zal de AVG privacywet ervoor zorgen dat organisaties meer verantwoordelijkheden moeten nemen met hun persoonsgegevens. Mochten de makelaars, notarissen of financieel experts zich niet aan de nieuwe regels houden of niet de vereiste privacy-policy vermelden op hun website? Dan kunnen zij in stevige problemen komen. Internationale boetes kunnen oplopen tot 20 miljoen euro en veelal voor het MKB een bepaald percentage aan boete van de jaarlijkse omzet.

Verwarring over de termen “verwerker” en “verantwoordelijke”

Er blijkt regelmatig verwarring te ontstaan bij MKBers die de termen van “verwerker” en “verantwoordelijke”. Doordat deze soms (per ongeluk) verwisseld worden, is de kans groot dat veel makelaars, notarissen, en financieel experts zich een verkeerde rol hebben toegekend; als resultaat leven de bedrijven de AVG wet officieel niet na. Iemand die data “verwerkt”, is natuurlijk de persoon die u als makelaar, notaris, of financieel expert inschakelt om persoonsgegevens te laten verwerken. De persoon (of onderneming) die deze persoonsgegevens ook daadwerkelijk verwerkt wordt dus de verwerker genoemd. Wanneer u de (verwerkings-) verantwoordelijke bent, bepaalt u welke persoonsgegevens verzameld worden, waarom deze specifieke gegevens verwerkt moeten worden, en de manier waarop deze verzameld zullen gaan worden.

Boetes via de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft inmiddels al boetes opgelegd in het MKB. Uiteraard afhankelijk van uw netto jaarwinst, hebben Nederlandse ondernemers al kennis gemaakt met boetes die in de tonnen oplopen. Deze hoge dwangsommen worden af en toe ingevorderd aan de hand van goede medewerking achteraf, maar dat moet geen reden zijn om uw AVG op orde te hebben.

Bent u makelaar, notaris, of financieel expert, en heeft u nog vragen betreffende uw AVG verklaring? Neemt u dan contact op met de Autoriteit Persoonsgegevens om te kijken of alles klopt, dit kan ook via de AP website.

Gerelateerde berichten

%s