Flexwerkers kunnen in toekomst makkelijker hypotheek krijgen

Flexwerkers kunnen in de toekomst makkelijker een hypotheek krijgen

Voor starters en flexwerkers gaat het in de toekomst mogelijk makkelijker worden om een hypotheek af te sluiten. Minister Ollongren heeft aangekondigd dat in het najaar van 2019 proeven starten, waarbij mensen met een flexibel inkomen eerder in aanmerking komen voor het afsluiten van een hypotheek met de Nationale Hypotheekgarantie (NHG). Hierdoor kunnen flexwerkers niet alleen makkelijker aan een hypotheek komen, maar kunnen zij mogelijk ook een hoger bedrag lenen. 

Wat is de NHG

De Nationale Hypotheekgarantie is een fonds dat mensen bijstaat die in de problemen komen met het betalen van hun hypotheekschuld. De NHG kan worden afgesloten voor woningen tot een bedrag van 290.000 euro. De extra zekerheid die deze garantie geeft, zorgt ervoor dat een koper eenvoudiger een goede hypotheek af kan sluiten. 

Arbeidsmarktscan

Bij het bepalen van de hoogte van de hypotheek en of iemand een hypotheek kan krijgen, kijken geldverstrekkers nu nog vaak naar het gemiddelde inkomen over de laatste drie jaar. Dit gemiddelde kan echter ongunstig uitvallen voor kopers die pas sinds kort een baan hebben, zoals recent afgestudeerden, en kopers bij wie het inkomen de laatste jaren een flinke schommeling heeft meegemaakt. 

De opzet voor de nieuwe regeling houdt in dat voor de beslissing om iemand wel of geen NHG toe te kennen ook een zogeheten arbeidsmarktscan kan worden geaccepteerd. Bij een arbeidsmarktscan wordt niet alleen gekeken naar het laatste inkomen, maar ook naar het toekomstperspectief van de carrière en de verwachte ontwikkeling van het inkomen. Onder andere de opleiding die iemand heeft genoten, de baanzekerheid en groeimogelijkheden worden hierbij meegenomen. 

Voorkomen van schulden blijft belangrijk

Bij de nieuwe plannen blijft het echter belangrijk dat de kopers voldoende kredietwaardig moeten zijn, zodat er geen onverwachte schulden ontstaan als zij eenmaal moeten aflossen. De nieuwe regeling betekent dus niet dat iedere flexwerker ineens eenvoudig aan een hypotheek zal kunnen kopen. Wel wordt het minder lastig gemaakt, wat past bij de toenemende flexibilisering van de arbeidsmarkt. 

%s