Ook woningbouw ligt stil door afkeuring stikstofmaatregelen

Afkeuring van stikstofmaatregelen zorgt ook voor problemen bij woningbouwprojecten

Van meer dan 1500 bouwprojecten in Nederland is het onzeker of deze door kunnen gaan of moeten de vergunningen opnieuw worden bekeken. Dit komt door het afkeuren van het Programma Aanpak Stikstof door de hoogste bestuursrechter van Nederland. Talloze bouwprojecten, maar ook woning nieuwbouw komen hierdoor stil te liggen. 

Programma Aanpak Stikstof afgekeurd

Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) moest ervoor zorgen dat de uitstoot van stikstof in de Nederlandse natuur wordt teruggedrongen. Volgens de regels uit het PAS kon er worden gebouwd in de buurt van natuurgebieden onder de voorwaarde dat er herstel aan de natuur plaats zou vinden in de toekomst. De rechter heeft hier echter een streep door gezet – het is in strijd met Europese regelgeving. 

Toestemming voor projecten was al gegeven

De overheid had voor tal van projecten toestemming gegeven waar het PAS op van toepassing was. Daarmee zouden nadelige gevolgen terug moeten worden gedrongen. De maatregelen uit de PAS volstaan echter niet volgens de Raad van State. Honderden projecten van zowel overheid als provincies en gemeenten moeten opnieuw worden bekeken. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om Lelystad Airport en verbreding van snelwegen, maar ook om woningbouwprojecten binnen gemeenten. 

Stikstofregels moeten natuur beschermen

De regels omtrent het terugdringen van vervuiling door stikstof gelden om natuurgebieden te beschermen tegen de gevolgen ervan. De stikstofregels gelden voor alle projecten die plaatsvinden in de buurt van beschermde natuur. Het gaat hierbij in totaal om 118 natuurgebieden door heel het land. 

Extra vertraging en kosten

Alle bouwactiviteiten die ook maar een beetje extra stikstofuitstoot veroorzaken, moeten worden getoetst. Volgens specialisten zal deze toetsing veelal uitlopen op een zogeheten Millieu-effectenrapportage, een MER. In de praktijk leidt dit tot extra vertraging van bouwprojecten en een toename van de kosten.

Augustus 2019

%s