Fonds voor woningbouw op lastige locaties

Fonds beschikbaar voor woningbouw op moeilijke locaties

Met het toenemende woningtekort in Nederland wordt het steeds urgenter om voldoende nieuwbouw te hebben, met name in de grote steden waar het tekort het grootst is. Vaak is op die plekken echter geen kale ruimte beschikbaar voor nieuwbouw. Wel zijn er leegstaande gebieden te vinden, zoals oude industrie- en haventerreinen. Vanwege de mogelijk hoge kosten en risico’s is het alleen niet zo aantrekkelijk voor ontwikkelaars om hier woningen te realiseren. Met de komst van een speciaal fonds moet daar verandering in komen.

Stimuleren van lastige woningbouw

Minister van Binnenlandse Zaken Ollongren heeft een fonds beschikbaar gesteld van €38 miljoen euro. Het doel hiervan is om moeilijke woningbouwtrajecten in steden te stimuleren. Wel verwacht zij dat ook andere partijen een bijdrage zullen leveren aan het fonds. Deze andere partijen kunnen zijn provincies, gemeenten en particuliere partijen.

Fonds verstrekt leningen

Het fonds kan leningen verstrekken waarmee ontwikkelaars bijvoorbeeld grond kunnen saneren of bedrijfjes uit kunnen kopen die nog gevestigd zijn in het gebied dat tot woongebied omgetoverd moet worden.

Nieuws goed ontvangen

Het fonds is goed ontvangen door specialisten in de woningmarkt, hoewel zij vinden dat de overheid meer moet investeren in het fonds dan de €38 miljoen. Verwacht wordt dat dit geld namelijk vrijwel zeker terug zal worden verdiend, vooral als er bij het bouwen energiezuinige maatregelen in acht worden genomen.

Voldoende financiering vinden is een uitdaging

Het zal een uitdaging zijn om voldoende kapitaal te vinden voor het fonds. De meeste ontwikkelaars hebben daar niet voldoende eigen vermogen voor en banken zijn minder makkelijk met financieren dan vroeger. Beleggers, die vaak wel voldoende geld beschikbaar hebben, zijn weer gebonden aan strenge criteria voor investeringen.

Stap in de goede richting

Hoe dan ook is het een belangrijke stap in de goede richting. Het maakte duidelijk dat de nood van het probleem eindelijk goed is doorgedrongen in de politiek.

Een woonwijk van bovenaf gefotografeerd met de ondergaande zon boven de horizon op de achtergrond

%s