Boetebeleid voor energielabel woningen aangepast

Boetebeleid voor energielabel woningen aangepast 

Vanaf 3 juli 2019 is het boetebeleid omtrent het energielabel van woningen veranderd. De boetebedragen worden lager, maar wel krijgen woningverkopers onmiddellijk een boete bij het ontbreken van een energielabel. Eerder bestond die boete uit een voorwaardelijke geldstraf. 

Het boetebeleid is aangepast naar aanleiding van een uitspraak van de Raad van State, die het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dwong tot aanpassing.

Energielabel verplicht bij verkoop

Bij het verkopen van een huis moeten de verkopers een geldig energielabel ter beschikking stellen aan de koper. Eerder kon de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een voorwaardelijke boete opleggen bij het ontbreken van een label. Deze boete verviel als de eigenaar van de woning alsnog een energielabel registreerde. 

Met het nieuwe beleid is het niet langer mogelijk de boete op te heffen door achteraf alsnog een label te registreren. De ILT legt een onvoorwaardelijke boete op bij overtreding. 

Waarom deze aanpassing?

De verplichting voor het tonen van een geldig energielabel geldt op het moment van de verkoop van een woning. Zodra dit moment voorbij is, kan de verkoper een overtreding van de verplichting niet meer herstellen, omdat de verplichting dan in principe niet meer geldt. De rechter heeft daarom bepaald dat er geen voorwaardelijke boete opgelegd kan worden, alleen een boete die hoe dan ook blijft staan. 

Hoogte van de boete verandert

Het beleid wordt strenger, maar de hoogte van de boetes gaat iets omlaag. De boete voor particulieren is € 170,-. Voor organisaties is dit € 340,-. Voorheen gold voor iedereen een boete van € 405,-.

%s